Back

VISI MŪSŲ ORGANIZUOJAMI KURSAI VYKSTA NUOLAT, TODĖL MOKYTIS GALITE PRADĖTI IŠKART, KAI TIK APSISPRENDŽIATE, LAUKTI NIEKO NEREIKIA!

AutoCAD apmokymus pagal autorines metodikas atlieka kvalifikuoti programinės įrangos specialistai-instruktoriai (Autodesk
Approved Instructor ID), turintys specialų pasirengimą, patvirtintą Autodesk sertifikatais.
Ypatingas dėmesys skiriamas darbo su programa praktinių įgūdžių įsigijimui.
Mokymo pavyzdžiams naudojami pakankamai sudėtingų projektų sudarymai nuo pradžios iki galo, įtraukiant daugumos
labiausiai pasitaikančių užduočių sprendimus.
Kurso tikslas: programos AutoCAD pagrindinių galimybių praktinis įsisavinimas.
Išankstinio pasiruošimo lygis: programa skirta vartotojui, neturinčiam dvimačio ir trimačio kompiuterinio projektavimo
patirties.

Mokymo programą sudaro šios temos:

1. AutoCAD darbo aplinka, darbo organizavimas, meniu juostos, komandinės eilutės funkcijos, komandų įvedimas,
matavimo vienetai;
2. AutoCAD objektų braižymas, matmenys, sluoksniai;
3. Geometrinių objektų redagavimas, stiliai, lentelės;
4. Anotacijos – tekstai, simboliai, mastelio nustatymas;
5. Blokai ir jų atributai;
6. Matmenų sandara;
7. Objektų spalvinio brūkšniavimo ypatumai;
8. Projektavimas 2D aplinkoje;
9. Modeliavimas 3D aplinkoje, trimatė erdvė, 3D koordinatės;
10. 2D ir 3D vaizdų sudarymas, atvaizdavimo stilius, darbas su vaizdais;
11. Brėžinių paruošimas spausdinimui, spausdinimo parametrų nustatymai;
12. Duomenų eksportas;
13. Ryšys su kitomis Autodesk programomis.

Registracijos forma